Võtame tööle TEGEVJUHI

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa on ühendus, mille eesmärgiks on maaelu edendamine koostöös kodanike ühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega ning LEADER põhimõtete elluviimine Läänemaal. Kui sulle meeldib vaheldusrikas töö, milles on palju suhtlemist, kuid ka tehnilist tööd piirkonna arengu jaoks oluliste dokumentide ja projektidega, siis võta meiega ühendust!

KODUKANT LÄÄNEMAA VÕTAB TÖÖLE TEGEVJUHI

Tegevjuhi põhiülesanneteks on MTÜ Kodukant Läänemaa üldkoosoleku ja juhatuse poolt seatud eesmärkide, ülesannete ja otsuste elluviimise ning aruandluse korraldamine, igapäevase töö korraldamine ja ühingu esindamine oma volituste piires, külaliikumist toetavate ning maaelu arendavate tegevuste initsieerimine ja elluviimine, Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2014-2020+ rakendamine.
Sinu töö jaguneb kolmeks:

LEADER STRATEEGIA ELLUVIIMINE
Koostöös juhatusega tegeled LEADER strateegia ellu-viimisega, sh korraldad taotlusvoorude tehnilise ette- valmistuse, taotlejate nõustamise ja hilisema projektitaotluste menetlemise. Teavitad avalikkust strateegia elluviimisest ning tulemustest. Teed tulemuslikku koostööd projektipartnerite, Eesti LEADER Liidu, Maaeluvõrgustiku, PRIA ja Maaeluministeeriumiga.

KÜLALIIKUMISE EDENDAMINE
Koostöös juhatusega esindad piirkonda üle-eestilise küla- liikumise Kodukant juures. Annad vajalikku sisendit ja teed ettepanekuid valdkonna arenguteks. Edastad valdkonna infot oma piirkonnas. Kutsud ellu algatusi ja projekte, mis aitavad positiivselt mõjutada maal elamise kuvandit, kogukondade kaasamist ja külade omavahelist koostööd.

ORGANISATSIOONI JUHTIMINE
Korraldad ühingu igapäevast tööd, esindad ühingut oma volituste piires, hoolitsed, et raamatupidamine ja finants- järjepidevus organisatsioonis on tagatud. Tagad, et projektid on nõuetekohaselt ellu viidud ning aruandlus esitatud. Vajadusel oled ise projektijuhi rollis. Tagad, et oluline info organisatsiooni tegevusest jõuaks nii liikmeteni kui vajalike partnerite ja sihtgruppideni.

Ootame sind, kui

 • Sul on kõrgharidus (võib olla ka omandamisel)
 • Sul on head teadmised Euroopa Liidust ja valdkonna õigusaktidest
 • Omad vähemalt 2-aastast kogemust Euroopa Liidu projektide koostamisel ja elluviimisel
 • Oskad eesti keelt kõrgtasemel ja inglise keelt heal tasemel
 • Oled kohusetundlik, usaldusväärne, otsustus-ja vastutusvõimeline
 • Oled oma töös iseseisev tegutseja, kuid väärtustad koostööd
 • Oled hea läbirääkimistes
 • Oled oma töös täpne ja korrektne, pöörad tähelepanu detailidele
 • Sul on lahendustele orienteeritud mõtteviis ja kohaned kiiresti
 • Oled algatusvõimeline ja loov, soovid panustada uute lahenduste välja töötamisse ja rakendamisse

Kasuks tulevad

 • Kogemused ja oskused strateegilise planeerimise valdkonnas
 • E-PRIA taotlusplatvormide tundmine
 • Kodulehekülgede haldusprogrammide tundmine
 • Valmisolek välislähetusteks
 • Juhiload ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Hoolitseme selle eest, et

 • sul on toetav juhatus ja meeskond, kellega oma mõtteid ellu viia
 • saad koguda inspiratsiooni ja vahetada kogemusi üle Eesti ja rahvusvaheliselt sarnast tööd tegevate kolleegide ja partneritega
 • sul on konkurentsivõimeline töötasu ja tähtajatu tööleping
 • sul on põhipuhkus 28 kalendripäeva ja lisapuhkus 7 kalendripäeva
 • sul on kaasaegne töökeskkond Haapsalu vanalinna serval ja paindlik tööaeg

Kirjalik avaldus koos palgasooviga, CV ja motivatsioonikiri esitada hiljemalt 18.02.2021 e-posti aadressile laaneliider@kklm.ee.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel alates märts 2021
Täiendav info: Kaja Karlson, +372 58 170 479, kaja.karlson@kklm.ee