Kodukant Läänemaa taotleb toetust sotsiaalteenuste arendamiseks perioodil 2025-2027+

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa taotleb meetmest „Kogukonna juhitud kohalik areng“ toetust tegevuspiirkonna sotsiaalteenuste arendamiseks. Taotletav toetuse suurus on 229 102€ ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfond+ vahenditest. 

Toetuse saamisel korraldab Kodukant Läänemaa perioodil 2025-2027+ nö minitaotlusvoore, millest saavad toetust taotleda ettevõtted, vabaühendused ja kohalikud omavalitsused. Toetatakse miniprojekte mille eesmärgiks on: 

  • vabatahtlikkuse ja sotsiaalse ettevõtluse soodustamine eakate seas;
  • eakatele parema ligipääsu tagamine huvitegevusele;
  • puudega ja erivajadusega inimeste iseseisva toimetuleku toetamine ja võrdsete võimaluste tagamine; 
  • omastehooldajate, puudega ja erivajadusega inimeste lähedaste toetamine; 
  • tuge vajavate sihtrühmade olemasolu teadvustamine ühiskonnas ja kogukondade valmisoleku kasvatamine nendega teadlikult tegelemiseks;
  • tugigruppide ning katusorganisatsioonide tegevuse arendamine.

Miniprojektide toetuse suurus on 2000 – 6029 eurot, toetuse määr 100%. Kokku toetatakse Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas 38 miniprojekti.

Minitaotlusvoorude infoseminarid toimuvad sügisel 2024.