Kodukant Läänemaa toetab Ukraina põgenike kohanemist maapiirkondades.

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa toetusel viiakse novembris ja detsembris läbi hulgaliselt tegevusi, mille eesmärk on parandada Ukraina põgenike seotust kohaliku kogukonnaga, leida uusi ühistegevuse väljundeid ning kujundada ühtset inforuumi edaspidise suhtlemise hõlbustamiseks. Projekti tegevusi viivad ellu kohalikud vabaühendused MTÜ Pusku Külaselts, Võnnu Noorte Selts ja MTÜ Pere Looduspaik.

MTÜ Pusku külaselts viib läbi kolm keelekohvikut, millest kaks on tegelikult juba toimunud. „Soov keelekohvikus osaleda oli nii suur et pidime tegema kaks gruppi korraga, üks lastele ja üks täiskasvanutele“, räägib Pusku külaseltsi üks eestvedaja Svea Stamberg. Lisaks Tooraku turismitalus toimunud keelekohvikutele said Ukraina kogukonnad tutvuda Pusku külaga. Järgmine keelekohvik käesoleva projekti raames toimub 28.novembril Misona toas Haapsalus.

„Koos tegemise rõõmu“ nime all on tuntud Ukraina ja Võnnu  kogukonnaliikmete koostegemised Võnnu seltsimajas. Tänu projektile said kogukonnad jälle kokku 17. novembril seebist lillede meisterdamise töötoas. Seltsi eestvedaja Ave Tapneri sõnul oli osalejaid palju kuna kogukondade üksteise taasnägemise soov oli suur. Järgmisel, 8. detsembril toimuval koosviibimisel on plaanis valmistada jõulupärgasid- ja küünlaid.

MTÜ Pere Looduspaik eestvedamisel tutvutakse erinevate huvitegevusi pakkuvate vabaühenduste ja tegevuskohtadega, et laiendada põgenike valikuvõimalusi vaba aja veetmisel. Projekti raames külastatakse Haapsalu Pitsikeskust, Tuuru karjamõisa ning „Väärikate värkstuba“ Panga külas, kus toimuvad ka erinevad töötoad.

Kodukant Läänemaa projekti „Ukraina põgenike kohanemine maapiirkondades“ rahastab Siseministeerium riigieelarvelistest vahenditest ning elluviivateks partneriteks on Vabaühenduste Liit ning Eesti Leader Liit.

Lisainfo:

Liis Moor

Tegevjuht

MTÜ Kodukant Läänemaa

+ 372 5816 4888

liis.moor@kklm.ee

Võnnu ja Ukraina kogukonnad seebist lillede valmistamise töötoas Võnnu seltsimajas.