Kogukondade koostööprojekti esimene tegevusaasta oli tegus ja inspireeriv.

posted in: Uudised | 0

Kevadel alustas Kodukant Läänemaa, Nelja Valla Kogu ja Põhja-Harju Koostöökogu LEADER koostööprojekt „Arukad külad, nutikad kogukonnad“, mille eesmärgiks on kogukondadel leida ja ka rakendada nutikaid ja kestlike lahendusi oma piirkonna võimestamiseks, motiveerimiseks ja arendamiseks.

Projekt sai alguse aprilli keskel Tuula Kogukonnakeskuses toimunud avaseminaril, milles said osaleda kõik projektist huvitatud. Seminaril jagati täpsemat infot projekti toimumise, eesmärkide ja tegevuste kohta, kaardistati kogukondade kitsakohti ning räägiti projekti edasistest tegevustest. Seminaril toimunud põhjalikul arutelul selgusid kogukondadel teemad, millega projekti jooksul tegelema hakati – külakeskuse loomine, kohaliku ressurssi nutikas kasutamine, vabaaja veetmise viiside mitmekesistamine, avaliku ruumi paremaks muutmine jne.

Aprilli lõpus oli Kodukant Läänemaa ja Nelja Valla Kogu kogukondade esindustel võimalus kandideerida koostööprojekti ideekiirendisse oma piirkonna uuendusvõimekuse tõstmiseks.

Kodukant Läänemaa piirkonnast kandideeris 7 ideed, millest kiirendisse pääses 5.

Pusku külaselts soovis oma rannaala muuta efektiivseks ja innovaatiliseks kooskäimise kohaks. Mägari külal puudub külaplatsil elekter – selle kitsaskoha soovisid nad ideekiirendi abiga nutikalt lahendada. Vormsi kalapüüdjate Ühing soovis lahendada prügiprobleemi saare rannikualadel, Vormsi kraam arendada saarel loodusturismi ning MTÜ Risti Huvi Risti taluturgu.

Ideekiirendi viidi ellu kolmes moodulis ning  selle läbinud kogukondadel oli võimalus taotleda idee arendamiseks, testimiseks või elluviimiseks toetust projekti innovatsioonifondist.

Lisaks oma kogukonna probleemkoha nutika lahenduse leidmisele toimusid sellel aastal veel kolm eriteemalist motivatsioonipäevakut ning õppereis Iirimaale.

Juulikuus said huvilised osaleda teemapäeval „Kogukondade koostöö“ Suurupis toimunud Harju valla külade päeval, kus räägiti kogukondade koostööst ja seda eelkõige ürituste korraldamise võtmes.

Augustis toimus motivatsioonipäevak „Külastusettevõtlus Jõelähtme valla näidetel“, kus 20 huvilist Nelja Valla Kogu , Kodukant Läänemaa ja Põhja – Harju Koostöökogu kogukondadest kogusid inspiratsiooni ja motivatsiooni Kostivere Kultuurimõisas, Ajaveskis, Merkuuri liikuvas töökojas, Neeme kogukonna asutustes, Tajus, ja  Rootsi Kallavere Külamuuseumis.

Kolmas motivatsioonipäevak, „Vabaühendused loodusturismi vedajatena“ toimus septembris Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas. Osalejad  said tutvuda kohalike vabaühendustega, kes on endale hingeasjaks võtnud kohaliku looduse säilitamise, tutvustamise ja külastajate koolitamise. Päeva jooksul külastati Silma Õpikoda, mille tegevusi tutvustas üks eestvedajatest Marko Valker. Tuuru karjamõisas said huvilised tutvuda kogukonna tegevustega ning loodusturismi võimalustega. HEKSO Treehouses näitas nutikaid majutuslahendusi ning päeva lõpus kohtuti Matsalu Loodusfilmide Festival / Matsalu Nature Film Festivali eestvedaja Silvia Lotmaniga , kes rääkis festivali korralduse ajaloost, tänapäevast ning tulevikust.

Õppereis Iirimaa maapiirkondadesse leidis aset samuti septembris. Oma tegevuspiirkondade maaelu arengut, toimimist ja edukaid projekte tutvustasid kolm LEADER tegevuspiirkonda: Galway Rural Development, IRD Duhallow ja Kilkenny LEADER Partnership. Ühtekokku tutvuti nelja päeva jooksul 14 erineva projektiga, mille käigus õppis Eesti delegatsioon rohkelt sotsiaalse ettevõtluse, kaasamise ning vabatahtliku töö rolli kohta maaelu arengus. Muu hulgas väisas grupp ka Galway Ülikooli, kus anti ülevaade poliitika, teadusuuringute ja praktika sidumisest riiklikul, Euroopa ja ülemaailmsel tasandil.

Koostööprojekt „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ jätkub 2024.aastal. Kavas on 2-päevane seminar Vormsi saarel, õppereis Taani maapiirkondadesse, lõpuseminar ning ideekiirendis osalenud kogukonnad saavad tänu toetusele ellu viia oma nutikad tegevused kogukonna probleemkoha lahendamiseks.