Kodukant Läänemaa üldkoosolek toimub 26. veebuaril veebis

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 26.02.2024 kell 14.30 (kogunemine alates 14.20) Zoomis.

PÄEVAKORRA ETTEPANEK:

  1. KKLM põhikirja muutmine
  2. 2023. majandusaasta audiitori kinnitamine
  3. KKLM strateegia Meede 4 „Sotsiaalteenuste arendamine“ täpsustamine
  4. Koostööprojekti „Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine“ heakskiitmine

Koosolekuga ühinemise link: https://us06web.zoom.us/j/84642436983

Palun anna oma osalemisest teada hiljemalt 22.02.2024 SIIN

NB!

  • Põhikirja puudutavad ettepanekud ja küsimused palume saata aadressile laaneliider@kklm.ee hiljemalt 14.02.2024.
  • Põhikirjas toodud Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek küsitakse kirjalikult.
  • Üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4). 
  • Kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.