PRESSITEADE: Kodukant Läänemaa tõi viimasel kümnendil piirkonda üle 4 miljoni euro

posted in: Uudised | 0

20.02.2024

Möödunud nädalal kinnitas Kodukant Läänemaa juhatus lõppeva LEADER rahastusperioodi viimase taotlusvooru pingerea. Otsuse alusel esitatakse ettepanek PRIA-le üheksa projekti rahastamise osas kogusummas 80 340,44 eurot.

Viimane taotlusvoor oli avatud 13.-19.12.2023 elukeskkonna meetmes, millest said toetust taotleda vabaühendused ja kohalikud omavalitsused piirkonna eripära hoidmiseks ja arendamiseks ning piirkonna arenguks vajalike teenuste kättesaadavuse suurendamiseks. Positiivse rahastusotsuse saanud projektidest viis esitati Lääne-Nigula vallast, kaks Vormsi vallast, üks Lääneranna vallast ja üks Haapsalust. Üheksast projektist kaheksa puhul on tegemist investeeringuga seadmete ning vahendite soetamiseks ning ehitus- ja parendustöödeks. Esitati üks ühisprojekt rannarootsi pärandkultuuri lõimimiseks piirkonna haridusprogrammi.

“Hea meel on tõdeda, et LEADER-toetuse jagamine ei ole jäänud suletud ringi. Kuigi on küll korduvtaotlejaid, on nende poolt tehtud investeeringud end igati õigustanud. Samal ajal näeme, et iga uue vooruga tuleb taas uusi taotlejaid, kes soovivad piirkonna arengut toetada,” kommenteeris meetmespetsialist Maarja Pikkmets taotlejate mitmekülgsust.

Kokku on Kodukant Läänemaa Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme rakendusperioodil esitanud PRIA-le ettepaneku 190 projekti rahastamiseks kogumahus 4,5 miljoni euroga. 

Mõistagi on taotlejatel erinevatel põhjustel ette tulnud ka projektide katkestamisi, kuid meetme vajalikkust tõestab esitatud projektide arv. Perioodil 2016-2023 viis Kodukant Läänemaa läbi 20 taotlusvooru, mille tulemusena esitati positiivne rahastusotsus 93-le ettevõtluse arendamise ja 77-le elukeskkonna arendamise projektile. Aastatel 2020-2022 rakendati erandkorras ka COVID-19 kriisi mõjude leevendamise meedet, millest määrati toetust 20-le projektile.

Kodukant Läänemaa tegevjuht Liis Moor võttis perioodi kokku julgustavate sõnadega: “Kuigi tänase seisuga on pooleli ligi 50 projekti, võib juba praegu öelda, et Kodukant Läänemaa poolt jagatud toetuste abiga on piirkonnas loodud või parendatud üle 150 toote või teenuse. Loodud on mitmeid uusi avalikke vabajaveetmise- ja spordirajatisi, välja töötatud kohalikul ressursil põhinevaid tooteid, parendatud kultuuripärandi objektide seisukorda, tõstetud siseturvalisust. Lõplikku perioodi mõju on võimalik hinnata pärast viimaste projektide lõpetamist 2025. aastal.”

Alates käesoleva aasta sügisest alustab Kodukant Läänemaa Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023-2027 rakendamist. Toetuste eeldatav maht perioodiks on 2 375 558 eurot, millele lisandub täiendavalt esmakordselt rakendatava Euroopa Sotsiaalfondi toetus mahus 229 102 eurot. Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+ alusel hakatakse toetust jagama kolmes meetmes: ettevõtluse arendamine, elukeskkonna arendamine ja sotsiaalteenuste arendamine. Sealjuures jätkab Kodukant Läänemaa ka piirkondliku, siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamisega tegevuspiirkonna laiahaardelisema arendustegevuse jätkamiseks. 

“Lõppeva perioodi kokkuvõtete tegemisel ja uue strateegia koostamisel sai selgeks, et suurte probleemide lahendamisel jäävad meie käed lühikeseks. Kodukant Läänemaa eesmärgiks on tegeleda just rohujuure tasandiga – toetada väike- ja mikroettevõtteid ning vabaühendusi meie piirkonnas, et nad suudaksid elus püsida ja teha arenguhüppeid, mis võib tuua olulisi muudatusi nende toimetulekus,” tõdes tegevusrühma juhatuse esimees Elle Ljubomirov.

Kodukant Läänemaa avab 2024. aastal kaks taotlusvooru:

Meede 1 “Ettevõtluse arendamine” – 18.-24.09.2024

Meede 2 “Elukeskkonna arendamine” – 14.-20.11.2024

Uuel perioodil on maksimaalne toetussumma projektile 80 000 eurot, toetusmäär ettevõtlusprojektidele kuni 60% ja elukeskkonna arendamise projektidele kuni 90%.

Mais toimuvad tegevuspiirkonnas Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027+ infoseminarid, kus muu seas tutvustatakse ka meetmeid ja jagatakse juhiseid taotlemiseks.