Konkurss “Läänemaa Aasta Küla 2018”

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa kuulutab välja Läänemaa Aasta Küla 2018 konkursi, et avaldada tunnustust Läänemaa küladele tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust.

Läänemaa Aasta Küla aunimetus antakse ühele külale/külade piirkonnale või alevikule, mis paikneb Lääne maakonnas ja on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel.

Läänema Aasta Küla tiitlile kandideeriva küla eelduseks on kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul, külaarenduslike ja kogukonda liitvate projektide/algatuste edukas elluviimine, ajaloo talletamine, ühistegevused külas ja koostöö kohaliku omavalitsusega, avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil ning kehtiv või koostamisel küla/külade piirkonna aleviku arengukava.

Kanditaate saab esitada kuni 29. jaanuarini 2019. Läänemaa Aasta Küla kandidaate saavad esitada kõik juriidilised isikud. Konkursile ei saa esitada juba Läänemaa Aasta Küla või Aasta Küla tiitlit omavat küla. Läänemaa Aasta Küla 2018 võitja esitatakse Kodukant Läänemaa poolt üleriigilise külaliikumise Kodukant AASTA KÜLA konkursile Läänemaa kandidaadina 2019. aastal. AASTA KÜLA väljakuulutamine toimub 2019. aasta Maapäeval.

Statuudi ja ankeedi konkursile kandideerimiseks leiab siit.