Koolitus vabaühendustele: Kuidas luua uusi teenuseid-tooteid ning neid turundada?

posted in: Uudised | 0

Koolitus toimub LEADER koostööprojekti „EstPol: jätkusuutlikud kogukonnad“ projekti raames.
Koolitust korraldavad Kodukant Läänemaa ja MTÜ Nelja Valla Kogu

Sihtrühm: vabaühenduste juhid ja aktiivsed liikmed

Toimumise aeg ja koht: 12. mai 2021 kell 13-17 Metsanurme külakeskuses, Saku vald, Harjumaa

Koolitaja: Anneli Kana, MTÜ Eesti Maaturism nõukogu esimees, Metsanurme MTÜ juht. Koolitajal on pikaajaline kogemus messitöös, ta on esindanud Eestit mitmetel välismessidel ning ta on tugev praktik vabaühenduste toodete-teenuste loomisel.

Koolituse päevakava:

12:45   kogunemine
13:00   kerge lõuna, sissejuhatus
13:20   seminar:

  • TOOTE/TEENUSE LOOMINE
  • TURUNDUS (eesmärgid, strateegia, sihtturg, märksõnad, sõnum, kommunikatsioon, materjalid, usaldus, meedia)
  • TÖÖ MESSIBOKSIS  (messiboksis osalemine, töökorraldus, klientidega suhtlemine, käitumisnormid, ühised kokkulepped, töö väljaspool boksi, läbirääkimised)
  • JÄRELTÖÖ (tulemuste analüüs, töökorraldus, edasised sammud)

16:20   võimalustest pärast koolitust:

  • „EstPol: jätkusuutlikud kogukonnad“ projekti edasised tegevused. Maarja Pikkmets, Kodukant Läänemaa LEADER projektijuht
  • Vabaühenduse toodete-teenuste müük ja oma piirkonna tutvustamine Vanamõisa Käsitöölaada näitel. Annika Jõks, Nelja Valla Kogu tegevjuht
  • Porikuu festival kui võimalus oma vabaühendust esile tuua ja uusi ideid katsetada. Karet Kõverjalg, Loode-Eesti ühisturundusprojekti projektijuht

16.45    Vanamõisa käsitöölaadale 22. augustil piirkonda või piirkondi ja oma tooteid-teenuseid turundama minna soovijate rollid ja ülesannete jaotamine.

Koolituse tulemusena ootame, et osalejad oskavad koostöös uusi tooteid/teenused luua ja neid edukalt messidel või laatadel turundada.

Anna oma osalemisest teada hiljemalt 10. maiks 2021

Registreerimisvormi leiad siit:  KUIDAS LUUA UUSI TEENUSEID JA TOOTEID NING NEID TURUNDADA?