Pakkumuskutse Porikuu festivali 2021 reklaamklipi hankeks

posted in: Uudised | 0

MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu ja Kodukant Läänemaa kutsuvad esitama pakkumist, et leida teostaja Porikuu festivali 2021 reklaamklipile.

Porikuu festival on Loode-Eestis tänavu neljandat korda toimuv elamusfestival, mis toob ühise turunduskatuse alla kokku eriilmelised sündmused. Festival sündis 2018 aastal Lääne-Harjumaal, ja nüüdseks katab kogu piirkonda Tallinnast Haapsaluni. Porikuu festivali eesmärk on elavdada sügist madalhooaega ja kutsuda inimesi nautima ehedaid kohalikke elamusi ka siis, kui ilmad on porised ja õhtud märksa hämaramad. Vaata ka Porikuu kodulehte (www.porikuu.ee) ja Facebooki lehte https://www.facebook.com/porikuu

Hangitava teenuse kirjeldus:

Loode-Eestis toimuva Porikuu elamusfestivali reklaamklipi filmimine ja tootmine vastavalt ERR reklaami tehnilistele nõuetele (nõuded edastab pakkujale tellija);

 • Klipi maksimaalne pikkus on 20 sekundit;
 • Video peab olema teisendatav ka raadios mängitavaks helifailiks (.mp3/.wav) ehk video vokaal peab sobima ka raadioreklaamiks;
 • Reklaamklipi loomiseks võib kasutada erinevaid tehnilisi lahendusi (k.a animatsiooni);
 • Modellid video jaoks on töö teostaja poolt;
 • Reklaamklipp peab olema võimalusel vabalt jagatav ka muudes meediakanalites.

Oodatud on kõik loovad mõtted ja ideed, mis aitavad iseloomustada porikuud (ideed seotud vihma, pori, sügisandide, pimeda aja, hubasuse vm), väärtustades sügisilmasid ja -elamusi ja kutsuda ilma trotsides Loode-Eesti suurimast elamusfestivalist osa saama.

Töö elluviimise periood: mai-august 2021
Reklaamklipi esitamise tähtaeg: 1. september 2021
Pakkujal tuleb esitada:

 1. Ideekavand
 2. Teenuse maksumus.
 3. Portfoolio. Pakkuja edastab tellijale varasemalt tehtud tööde asukoha veebiaadressi või esitab need digitaalsel andmekandjal.

Pakkumise esitamise tähtaeg: 07.05.2021, pakkumine tuleb esitada digiallkirjastatult e-posti aadressile karet@loode-eesti.ee

Pakkumuse hindamine:
Pakkumuste hindamiseks moodustatakse vähemalt 3-liikmeline hindamiskomisjon. Pakkumuse hindamise kriteeriumid on:

 1. Idee (70%)
 2. Pakkumuse kogumaksumus (20%)
 3. Portfoolio (10%)

Lisaküsimuste korral pöörduda: Karet Kõverjalg
tel +372 5699 6567, e-post karet@loode-eesti.ee