Läänemaa koda- nikeühendused on aktiivsed rahataotlejad

posted in: Uudised | 0

17. aprillil lõppes Kodukant Läänemaa LEADER meetme taotlusvoor, mis oli suunatud mittetulundusühingutele, sihtasutustele, kohalikele omavalitsustele ja seltsingutele. Taotlusvoor oli avatud 3.-17. aprill ja  taotlusi sai esitada e-pria keskkonnas.

Meetme eesmärgiks on elukeskkonna parendamine, mis hõlmab nii piirkonna eripära ja kultuuripärandi hoidmist ja arendamist, kui ka teenuste kättesaadavuse parandamist. Olulisel kohal on ka tagasi-ja sisserände soodustamine ning koostöö ja võrgustumisega seotud tegevused.

Taotlusvooru esitati kokku 35 projekti, neist 16 alameetmesse 2.1. ja 19 alameetmesse 2.2. Esitatud projektide maksumus kokku oli pisut üle 1,8 miljoni euro ning toetust soovitakse saada pea 1,5 miljoni euro ulatuses. Vahendeid Kodukant Läänemaa LEADER meetmes on aga veidi üle poole miljoni euro ning tuge saab anda vaid umbes kolmandikule projektidest. Taotlejate hulgas oli 27 mittetulundusühingut, 3 sihtasutust, 3 usulist ühendust ja kaks omavalitsust. Esitatud projektitaotluste hulgas oli ka viis üle-maakondliku ulatusega projekti muuseumite, turismi, hariduse ja spordi valdkondadest.

„Taotlejad Läänemaal on tublid. Esitatud on mitmeid omanäolisi projekte lähtudes piirkonna vajadustest. Oleme alustanud projektide tehnilise kontrolliga. Seejärel alustab hindamiskomisjon oma tööd, mille alusel moodustatakse projektidest pingerida,“ kommenteeris Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu. „Veebruaris lõppenud ettevõtlusprojektide osas hindamine käib ja tulemused avalikustame mai teises pooles. Oleme hindamiskomisjoniga külastanud suuremaid investeeringuprojekte ning plaanime teha seda ka aprillikuu taotlusvooru esitatud projektide puhul.“

Järgmised Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoorud avanevad 2018. aastal. Taotlusvoorude ajakava kinnitab Kodukant Läänemaa üldkoosolek aasta teises pooles.