Leader meede 2.1 taotlusvooru avamine KKLM projektitoetuse taotluse esitamiseks

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist  2017. aasta rakenduskava muudatuse  alusel. Rakenduskava muudatuse aluseks on KKLM üldkoosoleku otsus 02.10.2017. Taotlusi  elukeskkonna parandamiseks (Meede 2, alameede  2.1) e-pria keskkonnas saab esitada MTÜ Kodukant Läänemaa ajavahemikul 13. november – 15. november 2017.  Projektitaotluse esitamise  on heaks kiitnud MTÜ Kodukant Läänemaa üldkoosolek  22.03.2017 ja vastavalt Leader määrusele ei toimu tegevusgrupi poolt esitatud projektitaotluse hindamist, vaid see esitatakse otse PRIAle.

MTÜ Kodukant Läänemaa esitab meetmesse 2017.a. kevadel ettevalmistatud projekti “Kultuuripärandi eksponeerimine ja sündmuste korraldamine” kogusummas 45 162€.