Perioodil 6.-17.02.2016 avatud Leader taotlusvoor ettevõtlusprojektidele

posted in: Uudised | 0

Vahemikus 06. – 17.02.2017 on avatud  MTÜ Kodukant  Läänemaa LEADER meetme taotlusvoor. Projekte on võimalik esitada läbi e-Pria keskkonna.

Projektitaotlusi saab esitada ettevõtlusmeetmesse, mille põhieesmärgiks vastavalt Kodukant Läänemaa strateegiale on ettevõtluse aktiivsuse suurendamine. Meede jaguneb kaheks alameetmeks 1.1. ja 1.2.

Meetmesse 1.1. oodatakse piirkonna eripäral ja kultuuripärandil põhinevaid ettevõtluse arendamise projekte. „Siia on oodatud projektid, millega arendatakse piirkondlikke turismitooteid ning kohalikul ressursil põhinevaid tooteid.  Kohaliku ressursi all on peetud silmas Läänemaa kohalikke saadusi – puitu, pilliroogu ja muud piirkonnale iseloomulikku. Toetatakse ka kohalikul ressursil põhineva energiamajaduse arendamist ja põllumajandussaaduste väärindamist,“ ütles Kodukant Läänemaa tegevjuht Ene Sarapuu.

Meetmesse 1.2. oodatakse projekte, millega arendatakse ettevõtluseks vajalikke tingimusi. Toetatavateks tegevusteks on näiteks ettevõtluse jaoks vajaliku tugitaristu rajamine (juurdepääsud, sideühendused, veevarustus jne) ning investeeringud (ehitus, rekonstrueerimine, seadmed jne). „Peamine erinevus kahe meetme vahel ongi see, et esimese puhul oodatakse projekti seost kohaliku eripäraga, teise puhul võib olla tegu igasuguse ettevõtlusega,“ lisas Sarapuu.

Taotlejateks saavad olla mikro-ja väikeettevõtted, mis tegutsevad Lääne maakonnas ja on vähemalt  aasta vanad. Ettevõtte viimase majandusaasta käive peaks olema vähemalt 2000 eurot ja tulem positiivne. Toetusmäär ettevõtjale on kuni 60%, teadmussiirdeprojektide puhul kuni 90%. Suurim võimalik toetussumma on 64 000 eurot. Käesoleval aastal jagatakse läbi ettevõtlusele suunatud taotlusvooru toetusi kogusummas 590 138 eurot.

Vaata taotlemiseks vajalikku infot siit. Taotlejatele on avatud Kodukant Läänemaa büroo, kus vajadusel saab nõustamist. Samuti nõustab taotlejaid Läänemaa Aarenduskeskus.