TÄHTIS MUUDATUS! Üldkoosolek 29.09 toimub veebis

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 29. septembril 2022 kell 15.00 (sisenemine keskkonda al 14.45) Zoom keskkonnas.

Üldkoosoleku päevakorra ettepanek:

  1. Lõppeva rahastusperioodi mõju-uuringu tutvustus ja uue strateegia ideekorjeseminaride kokkuvõte
  2. Strateegia 2023-2027 eelnõu tutvustus
  3. Kogukondade koostööprojekti kooskõlastamine
  4. 2023. aasta rakenduskava kinnitamine
  5. Uue liikme tutvustus
  6. Muud küsimused

NB!

  • üldkoosolekul võib isik osaleda ja hääletada ainult ühe liikme esindajana. Kodukant Läänemaa liige ei tohi üldkoosolekul osaleda ega hääletada teise liikme esindajana (Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus § 69 lg 4). 
  • kui ühingu üldkoosolek pole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi puudumise tõttu, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust. 

Lisa 1 2014-2021 perioodi mõju-uuring

Lisa 2 Ideekorje seminaride kokkuvõte

Lisa 3 Rakenduskava 2023