Üldkoosolek toimub kirjalikult

posted in: Uudised | 0

Seoses eriolukorraga otsustab Kodukant Läänemaa juhatus viia 19.märtsil toimuma pidanud üldkoosoleku üle kirjalikuks koosolekuks.

Juhatus lähtub Vabariigi Valitsuse korraldusest piirata rahvakogunemisi ning Kodukant Läänemaa põhikirjast, mis võimaldab koosolekut läbi viia kirjalikult.

Koosoleku päevakorras oli ka uue juhatuse valimine, seoses eriolukorraga lükkub  see edasi.  Selleks, et täita seadusest tulenevaid nõudeid, korraldatakse kirjalik üldkoosolek, mille päevakorras vastavalt juhatuse otsusele on KKLM majandusaasta aruande kinnitamine ning erakorraliselt juhatuse liikmete volituste pikendamine kuue kuu võrra.

Usume, et arvestades olukorda, on antud otsus meie liikmete huvides. Kuna järgneva kuue kuu jooksul ei ole juhatuse päevakorras ette näha Leader programmi või organisatsiooni tegevust oluliselt mõjutavaid strateegilisi otsuseid, siis leiame, et parim võimalik lahendus on lükata koosoleku füüsiline kogunemine ja uue juhatuse valimine sügisesse.

Täpsem info koosolekul osalemise juhiste kohta lähiajal.