KKLM otsib LEADER meetmete mõjuanalüüsi läbiviijat

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa (KKLM) on peatselt alustamas uue strateegia koostamist perioodiks 2023-2027. Esimese etapina soovime hinnata KKLM strateegia aastateks 2014-2020+ mõju, sh kuidas on LEADER meetmete kaudu perioodil 2014-2021 toetatud projektid aidanud kaasa strateegias seatud eesmärkide täitmisele. Hindamine hõlmab kõiki … Continued

Juhatuse koosolek 31.03

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek toimub 31. märtsil algusega kell 9.00 Zoomis. PÄEVAKORRA ETTEPANEK: KKLM strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava muudatuste kinnitamine „LEADER meetmete mõjude analüüs perioodil 2016-2021“ lähteülesandest Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord

Juhatuse koosolek 16.03

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek toimub 16. märtsil algusega kell 14.00 Rõude muuseumis. PÄEVAKORRA ETTEPANEK: Säästva turismi koostööprojektist 2022. aasta tegevuskava kinnitamine KKLM strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava muudatus 2021. a seirearuande tutvustus Välislähetused Tööinspektsiooni järelevalve tulemused Liikmete avaldused Muud küsimused– Sõiduauto … Continued

Veebiseminar: Kogukonnakeskne  lähenemisviis kriisides

posted in: Uudised | 0

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Siseministeerium kutsuvad kogukondi osalema veebiseminaril Kogukonnakeskne  lähenemisviis kriisides. Veebinar toimub 17. märtsil zoomi keskkonnas kell 18.00- 20.00 Veebinarile ootame osalema kogukondade eestvedajaid, külavanemaid,  omavalitsustes kogukonnatööga tegelevaid spetsialiste, kodanikuühendusi jt huvilisi. Teemad, mida käsitleme: Mis on kogukonnakeskne lähenemisviis? … Continued

Meede 1 raames planeeritakse piirkonnas investeeringuid ligi miljoni euro ulatuses

posted in: Uudised | 0

Kolmapäeval, 2. märtsil kell 16 lõppes Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetmesse taotluste vastuvõtmine Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas. Taotlusi said esitada Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtted (osaühing, aktsiaselts, täisühing, usaldusühing, tulundusühing, FIE).Kokku laekus 18 taotlust. Kolm taotlust esitati ehitamise, üksteist … Continued

Kodukant Läänemaa alustab strateegia koostamist aastateks 2023-2027

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa soovib ka uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2023-2027 LEADER tegevustega jätkata. Selleks plaanime teha uue piirkonna arengustrateegia, mille väljatöötamiseks esitame PRIA-le ajavahemikul 15.03-04.04.2022 toetustaotluse. Tegevuspiirkonna elanikel on võimalus strateegia koostamise protsessis aktiivselt osaleda ja kaasa rääkida. Uued strateegiad peavad … Continued