Juhatuse koosolek 04.05

posted in: Uudised | 0

Järgmine juhatuse koosolek toimub järgmisel kolmapäeval, 04.05 kell 14 KKLM büroos. Päevakorra ettepanek: Meede 1 pingerea kinnitamine 2022. II poolaasta taotlusvoorude ajakavast KKLM strateegia 2023-2027 eelarvest sh läbiviidud konsultandi ja mõju-uuringu hankest Juhatuse liikmete ja tegevmeeskonna lepingu muudatustest KKLM üldkoosoleku … Continued

KKLM uue juhatuse liikme valimine

posted in: Uudised | 0

Mittetulundusühingute esindaja Ebekai Härm esitas 26.01.2022. üldkoosolekule avalduse juhatuse liikme kohalt tagasiastumiseks. Vastavalt KKLM Juhatuse liikme valmise korrale (kinnitatud KKLM 02.10.2017 üldkoosoleku otsusega) peab uus juhatuse liige tulema tagasiastunud liikmega samast sektorist. Valitava uue juhatuse liikme volitused lõpevad septembris 2023. … Continued

Juhatuse koosolek 13.04

posted in: Uudised | 0

Järgmine juhatuse koosolek toimub 13.04 kell 14 Üdruma Küla Seltsi majas. PÄEVAKORRA ETTEPANEK: 2021. aasta rakenduskava muutmine 2022. aasta eelarve sh strateegia koostamise toetuse kasutamine KKLM 2021. majandusaasta aruande tegevusaruandest Mõju-uuringu hinnapakkumistest Projektitaotluste tehnilise kontrolli läbiviimisest Dokobiti kasutuselevõtt dokumentide digiallkirjastamiseks … Continued

KKLM otsib LEADER meetmete mõjuanalüüsi läbiviijat

posted in: Uudised | 0

MTÜ Kodukant Läänemaa (KKLM) on peatselt alustamas uue strateegia koostamist perioodiks 2023-2027. Esimese etapina soovime hinnata KKLM strateegia aastateks 2014-2020+ mõju, sh kuidas on LEADER meetmete kaudu perioodil 2014-2021 toetatud projektid aidanud kaasa strateegias seatud eesmärkide täitmisele. Hindamine hõlmab kõiki … Continued

Juhatuse koosolek 31.03

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek toimub 31. märtsil algusega kell 9.00 Zoomis. PÄEVAKORRA ETTEPANEK: KKLM strateegia 2023-2027 koostamise tegevuskava muudatuste kinnitamine „LEADER meetmete mõjude analüüs perioodil 2016-2021“ lähteülesandest Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise tingimused ja kord