Kohaliku toidu projektijuhina alustas tööd Merike Väli

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa tegevmeeskonnas alustas 1. veebruarist kohaliku toidu projektijuhina tööd Merike Väli. Kodukant Läänemaa tegevjuht Liis Moor ütles, et konkurss kohaliku toidu projektijuhi kohale oli tihe. „Vestlusele kutsusime lausa 6 tugevat kandidaati. Merikese kasuks rääkisid tema väiketootja taust, Läänemaa toiduvaldkonna … Continued

KKLM üldkoosolek 26.01 veebis (Zoomis)

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatus kutsub kokku üldkoosoleku 26. jaanuaril 2022 kell 15:00 (kogunemine alates 14:45) Zoomis. PÄEVAKORRA ETTEPANEK: 1. Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2023-2027 koostamise tegevuskava ja eelarve vastu võtmine 2. Audiitori valimine 3. Ülevaade Meede 4 taotlemisest 2021. aastal 4. … Continued

Juhatuse koosolek 12.01.2022

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa juhatuse koosolek toimub 12. jaanuaril kell 14 Zoomis. PÄEVAKORD KKLM üldkoosoleku otsust vajavate projektide tutvustus KKLM strateegia 2023–2027 koostamise tegevuskavast Majandusaasta aruande auditeerimisele hinnapakkumiste küsimine Üldkoosoleku kuupäeva ja päevakorra kinnitamine KKLM esitlus Lääneranna Vallavolikogus Eesti Külaliikumine Kodukant tulevikuplaanidest Muud … Continued

LEADER COVID-19-vooru esitati 9 taotlust

posted in: Uudised | 0

Detsembris oli avatud taotluste vastuvõtmine Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER-meetme COVID-19 alammeetmes Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas. Meetmesse said taotlusi esitada Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas tegutsevad äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused. Kokku laekus üheksa taotlust, millest edasi hindamisele suunati kaheksa. Kõik hindamisele … Continued

Võtame tööle KOHALIKU TOIDU PROJEKTIJUHI

posted in: Uudised | 0

Kohaliku toidu projektijuhi peamiseks ülesandeks on koordineerida ja arendada Kodukant Läänemaa tegevuspiirkonnas kohaliku toidu võrgustikku ja juhtida kohaliku toidu koostööprojekti, seal hulgas: viia ellu koostööprojektiga „Kohalik toit on tervislik ja trendikas!“ kavandatud tegevusi aastal 2022; kaardistada valdkonna arenguvajadused ning välja … Continued