Kodukant Läänemaa Leader projektijuhiks valiti Maarja Pikkmets

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa konkursikomisjon valis eelmisel nädalal peetud vestluste alusel uueks LEADER projektijuhiks Maarja Pikkmetsa, kes alustab tööd augusti keskpaigas.

Konkursil kandideeris kokku 11 inimest, kellest ühe tugevamana jäi sõelale Maarja. „LEADER projektijuhi töö oluliseks osaks on taotlemisega seotud ülesanded, kus varasem projektikogemus on väga oluline. Maarjal on olemas ka rahvusvahelistes projektides osalemise ja mittetulunduslikus sektoris töötamise kogemus,“ ütles juunis ametisse asunud Kodukant Läänemaa tegevjuht Kaja Karlson.

Maarja sõnul on võimalus panustada oma lapsepõlve kodukandi arengusse kahtlemata üks olulisemaid tegureid, miks tekkis soov töötada just Kodukant Läänemaa meeskonnas. „Külaelu arendamisel on suur roll projektitoetustel ja LEADER on nende seas eesrinnas,“ sõnas Maarja, kelle sõnul on kokkupuude projektide kirjutamise ja elluviimisega viimastel aastatel üha tihedam ja positiivsem olnud.

„Oma töö läbi soovin samasuguseid eduelamusi kõigile ettevõtlikele küladele ja väikeettevõtjatele,“ rääkis Maarja.

„Uue meeskonna töös on oluline täita LEADER strateegia elluviimise ülesannet senisest veelgi kvaliteetsemalt, kuid meie tähelepanu saab suurel määral olema ka külaliikumise rolli sisustamisel,“ lisas Karlson. „Meie jaoks tähendab see senisest veelgi enam suhtlemist maapiirkonnas tegutsevate aktiivsete inimeste ja organisatsioonidega.“

LEADER- projektijuhi ülesanneteks saab LEADER-meetme voorude läbiviimine, infopäevade korraldamine ja mittetulundusühingute ning omavalitsuste nõustamine taotluste esitamisel. Lisaks kommunikatsioonitöö ning organisatsiooni info jagamine ja levitamine erinevates kanalites. Ettevõtjate nõustamise pool jääb organisatsiooni tegevjuhi kanda. LEADER-projektijuhi ametikoht on täidetud tähtajaliselt kuni 2020. aasta lõpuni.