Kodukant Läänemaa võtab tööle tegevjuhi

posted in: Uudised | 0

Kodukant Läänemaa on ühendus, mille eesmärgiks on maaelu edendamine koostöös kodanike ühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsustega ning LEADER põhimõtete elluviimine Läänemaal.

Tegevjuhi põhiülesanneteks on MTÜ Kodukant Läänemaa üldkoosoleku ja juhatuse poolt seatud eesmärkide, ülesannete ja otsuste elluviimise ning aruandluse korraldamine, igapäevase töö korraldamine ja ühingu esindamine oma volituste piires, külaliikumist toetavate ning maaelu arendavate tegevuste initsieerimine ja elluviimine, Kodukant Läänemaa strateegia aastateks 2014-2020+ rakendamine.

Kandideerijal peavad olema:

Kõrgharidus või selle omandamine majanduse, avaliku halduse või muul erialal
Head teadmised Euroopa Liidust ja töövaldkonna Euroopa Liidu õigusaktidest
Vähemalt 2-aastane organisatsiooni juhtimiskogemus
Raamatupidamise põhimõtete tundmine
Vähemalt 2-aastane projektijuhtimise kogemus (koostamine, läbiviimine, aruandlus)
Infotöötlemise, kodulehe ja sotsiaalmeedia sisuloome koostamise ja haldamise oskused
Sise- ja väliskommunikatsioonitöö oskus

Suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks ühingu huvide elluviimisel ja väga hea kirjalik eneseväljendusoskus
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt ja initsiatiivikalt
Tugev pingetaluvus, st võime stabiilselt ja kvaliteetselt töötada ka pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega
Kohusetunne, usaldusväärsus, otsustus- ja vastutusvõime
Olulise eristamise oskus ja analüüsivõime

Eesti keele oskus, kõrgtase
Inglise keele oskus, soovitavalt B2 tase
Arvuti kasutamise oskus
B-kategooria juhiload
Isikliku sõiduauto kasutamise võimalus

Tegevjuhile pakume:

Töötasu 1400 eurot (bruto)
Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd Läänemaa maapiirkonna arendamisel
Enesetäiendamise võimalusi Eestis ja välismaal
Tähtajatut töölepingut

Kandideerijatel esitada:

Kirjalik avaldus, CV ja motivatsioonikiri esitada hiljemalt 14.05.2018 e-posti aadressile: laaneliider@gmail.com.

Tööle asumise aeg: mai-juuni 2018

Täiendav info: Merle Mäesalu, tel +372 517 1704, merle.maesalu@gmail.com