Projekt: EstPol sustainable communities

Elluviimise periood: 2019-2020
Kordineeriva tegevusgrupi nimi: MTÜ Nelja Valla Kogu
Projekti partnerid: MTÜ Kodukant Läänemaa, LAG Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa
Projekti maksumus: 19 320 eurot, omaosalus 10%, Eesti partnerite projekti kogumaksumus 41 320 eurot
Projekti rahastatakse Kodukant Läänemaa MTÜ LEADER projektitoetusega

Projekti sihtgrupp: külaseltsid, külaseltside juhid ja külavanemad, kogukonna liikumiste eestvedajad ja kogukondade liikmed, mittetulundusühingud
Projekti eesmärk: piirkondades tegutsevad kogukonnad ja seltsid on võrgustunud, teevad omavahel koostööd ning arendavad välja ühiseid lahendusi lähtuvalt oma vajadustest
Projekti tegevused:
– Vabaühenduste tegevuste tugimine maapiirkondades, sh kohalike teenuste arendamisele suunatud uute teadmiste omandamine
– Kogemuste vahetamine vabatahtliku pääste tegevusvaldkonnas
– Kogemuste vahetamine integratsiooni, vastastikuse naabriabi ja eneseabi valdkondade tugevdamiseks kohaliku tegevusgrupi piirkonnas
– Konverentsi korraldamine, kus võetakse kokku naabrite tegutsemismudeli rakendamise mõju Poola ja Eesti kohalike tegevusgruppide piirkonnas ning kogu projekti raames tehtud tegevused

KOGUKONDADE ARENGUPROGRAMM

Projektijuht: Maarja Pikkmets, 5322 9288, maarja.pikkmets@kklm.ee

Projekti uudised
Õppereis Poola, 17.02.2020