Projekt: KULTUURIPÄRANDI EKSPONEERIMINE JA SÜNDMUSTE KORRALDAMINE

Elluviimise periood: 5. veebruar 2018 – 5. veebruar 2021
Projekti maksumus: 44 880 eurot, omaosalus 10%
Partnerid: MTÜ Kodukant Läänemaa (juhtpartner), Virtsu Arenguselts MTÜ, Lihula Lilltikandi Selts, MTÜ Rõude Muuseum, Piirsalu Küla Selts, MTÜ Rannarahva Kultuuriselts

Sihtgrupp: Omavalitsuste, seltside ja eramuuseumide töötajad ning omanikud, muinsus- ja loodusobjektide haldajad, koduloouurijad, kogukondade eestvedajad jt.
Üldine eesmärk: Piirkonna kultuuripärand on säilitatud ja oskuslikult esitletud. Ühise eesmärgi nimel tegutsemine on aidanud kaasa koostöö soodustamisele ja kogukondade omavahelisele lõimumisele.
Otsesed eesmärgid ja tulemused: Koolitusel ja õppereisidel osalenu oskab korraldada kultuuripärandit tutvustavaid sündmusi ja näitusi, kaasates ettevalmistustöödesse kohalikku kogukonda. Ühistööna kogutud rahvarõiva-aineline materjal on välja antud raamatuna (500 tk.)

Projektijuht: Larissa Mandel, larissa.mandel@gmail.com, tel.5397 7603

Projekti uudised

26.09.2020 Värske raamat annab ülevaate Läänemaa rahvarõivastest (ERR)
26.09.2020 Kultuuripärandi päev ja raamatu esitlus
15.09.2020 Läänemaa rahvariideraamat sai valmis (Lääne Elu)
15.11.2019 Fotograafia praktiline õppepäev kultuuripärandi hoidjatele
30.09.2019 Kokkuvõte õppereisist Rootsi väikemuuseumides
29.08.2019 Toimub koolitus-õpperesi Rootsi väikemuuseumides
11.03.2019 IV õppepäev väikemuuseumide korraldajatele
11.02.2019 Koolitus: Kultuuripärandit tutvustavate sündmuste korraldamine väikemuuseumides
11.01.2019 Kultuuripärandit tutvustavate sündmuste korraldamine väikemuuseumides: II õppepäev
20.11.2018 Alustab kursus väikemuuseumide korraldajatele
17.09.2018 Õppereis Eesti väikemuuseumides
02.04.2018 Avatud arutelu Läänemaa rahvarõivaraamatu koostamise üle Lihulas
22.03.2018 Otsime ajaloolisi Läänemaa rahvarõivaid ja abilisi raamatu koostamiseks

Projekti raames valminud kodulehed

Projekti raames on valminud kaheksa Läänemaa kultuuripärandi kodulehekülge:
Lihula Lilltikandi Selts www.lihulalilltikand.ee
Rõude muuseum www.roude.ee
Kiideva külaselts www.kiideva.eu
Liiva muuseumtalu www.liivamuuseumtalu.ee
Virtsu kultuuripärand www.muuseum.virtsu.ee
Koela talumuuseum www.koela.ee
Vormsi tuletorn www.vormsi.info
Saunja poolmõis www.saunja.eu


Projekt: LÄÄNEMAA KULTUURIPÄRANDI JA MAAPIIRKONNA MUUSEUMIDE ARENDAMINE

Elluviimise periood: 2016 – 2018
Projekti maksumus: 10 000 eurot, omaosalus 10%
Partnerid: MTÜ Kodukant Läänemaa (juhtpartner), MTÜ Virtsu Arenguselts, MTÜ Lihula Rahvaülikool, MTÜ Rõude Muuseum, FIE Anu Kari, MTÜ NordEstNõva

Sihtgrupp: Omavalitsuste-, seltside- ja eramuuseumide omanikud, kultuuripärandi ja looduskaitseobjektide omanikud, haldajad, kohalikud sädeinimesed ja turismiasjalised
Projekti rahastatakse Kodukant Läänemaa MTÜ LEADER projektitoetusega
Üldine eesmärk: Piirkonna kultuuripärand on säilitatud, arendatud ja oskuslikult esitletud
Otsesed eesmärgid ja tulemused:
1. koolitusel osalenu (kultuuripärandi objekti/muuseumi omanik või eestvedaja) oskab väärtustada kultuuripärandit ning leida võimalusi selle arendamiseks. Oskab esemeid/museaale säilitada, kirjeldada ja vormistada
2. kultuuripärandi objekti/muuseumi omanik või eestvedaja (9 piirkonnast) saab omakoostatud info põhjal inglise keelse muuseumit/objekti tutvustava voldiku A4
3. kultuuripärandi objekti/muuseumi omanik või eestvedaja (9 piirkonnast) saab omakoostatud materjali põhjal kodulehekülje ja oskab seda hallata

Projekti detailsem info kättesaadav siit: Läänemaa kultuuripärandi ja maapiirkonna muuseumide arendamine

Projekti uudised

13.02.2018 Kodulehekülgede haldamise koolitus kultuuripärandi projektis osalejatele 3.03.2018
22.01.2018 Kultuuripärandi projekti töökoosolek 27.01.2018
16.10.2017 Kultuuripärandi ja muuseumite projektis osalejate kohtumine 29.10.2018
31.08.2017 Ilmusid Läänemaa kultuuripärandit tutvustavad trükised
13.04.2017 VIII Õppepäev Noarootsis 22.04.2017
21.02.2017 VII Õppepäev Hanilas 11.03.2017
23.01.2017 VI Õppepäev Haapsalus 4.02.2017
9.01.2017   V Õppepäev Penijõel 14.01.2017
20.11.2016  IV Õppepäev Kullamaal 3.12.2016
8.11.2016    III Õppepäev Nõval 19.11.2016
18.10.2016  II Õppepäev Lihulas 29.10.2016
20.09.2016  I Õppepäev Haapsalus 1.10.2016

Projekti raames valminud trükised

Projekti raames valmis kümme Läänemaa kultuuripärandit tutvustavat trükist inglise keeles:
Haapsalu Pitsikeskus
Hanila Muuseum
Kiideva küla
Kullamaa kihelkonnamuuseum
Lihula muuseum
Liiva talumuuseum
Põlluotsa talumuuseum
Rõude muuseum
Virtsu muuseum
Vormsi muuseum