Projekt: KESTLIKU MAAETTEVÕTLUSE MITMEKESISTAMINE RAHVUSPARKIDEGA PIIRKONDADES

Elluviimise periood: 2022-2024
Projekti maksumus: KKLM eelarve 25 319,80 (omaosalus 10% – 2531,98)
Partnerid: MTÜ Arenduskoda (juhtpartner), MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Sihtgrupp: Lahemaa, Matsalu ja Soomaa rahvusparkide piirkondade kestliku turismi ettevõtjad (majutus, toitlustus, aktiivne puhkus jne) jt turismiasjalised.
Projekti eesmärgid: Projekti piirkondade loodushoidliku maaettevõtluse mitmekülgne arendamine, keskendudes järgmistele fookusteemadele: kultuuripärand, keskkonnahoid, rohemajandus ja turundus. Koostöövõrgustiku tugevdamine.
Projekti planeeritavad tegevused:
– loodusgiidide koolitus Matsalu piirkonnas
– videoklipp Matsalu piirkonna loodusväärtustest
– koolitus tootedisaini- ja turunduse teemal Matsalu piirkonnas
– ava- ja lõpuseminar
– projektipartneritele õppereis Matsalu rahvuspargi piirkonda
– õppereisid Peipsiveere ja Setomaa piirkonda
– välisõppereisid Slovakkiasse, Kreekasse ja Horvaatiasse


Projekt: SÄÄSTVA TURISMI PRINTSIIPIDE RAKENDAMINE RAHVUSPARKIDE/KAITSEALADEGA PIIRKONDADES

Elluviimise periood: 2017-2021
Projekti maksumus: 48 939,24 eurot, omaosalus 10%, koostööprojekti maksumus kokku 622 017,84 eurot (sh.partnerid)
Partnerid: MTÜ Kodukant Läänemaa, MTÜ Arenduskoda (juhtpartner), MTÜ Roheline Jõemaa, LAG Cesis District Rural Partnershp (LV), LAG Business Association of North Kurzeme (LV), LAG Between Snežnik and Nanos (SVN), LAG Soca Valley (SVN) LAG Atahcha (PRT), LAG Adrama (PRT)

Sihtgrupp:
– projekti 9 piirkonna säästva turismi ettevõtjatest otsesed kasusaajad (majutus, toitlustamine, aktiivne puhkus, muuseumid, poed jne);
– täiendavad projekti kasusaajad: projekti piirkondade rahvuspargid jm tüüpi kaitsealad (nende haldusorganisatsioonid), Eestis veel täiendavalt Keskkonnaamet, RMK, omavalitsused (kes saavad kasu hoogustunud ettevõtluse kaudu), Leader tegevusgrupid, erinevad säästva turismi jm ettevõtjate seotud võrgustikud jt kelle jätkusuutlikkust, turundustoetust ja partnerlussuhteid projekt toetab ja arendab;
– projekti piirkondadesse reisivad külastajad läbi täiustunud ja koostöös pakutavate säästva turismi teenuste ja ühisturunduse. Samuti ka projekti piirkondade elanikud, kes saavad neid täiustunud säästva turismi teenuseid samuti tarbida.
Projekti alaeesmärgid:
1. Piirkondade säästva turismi toodete/teenuste arendus ja ühisturundus läbi rahvusvahelise koostöö – toimib ühine toodete/teenuste arendus ning turundus
2. Eesmärkide kaks suunda:
– Säästva turismi teenuste ja koostöövõrgustike-ühisturunduse arendamine rahvusparkide/kaitsealadega Leader piirkondades (9) rahvusvahelise koostöö ja võrgustikutöö kaudu. Fookuses on säästva turismi mikro (sh eluviisiettevõtlus)- ja väikeettevõtlus vaates;
– säästva turismi alane majandustegevus rahvusparkide/kaitsealade piirkondades. Eesmärgiks parema ja terviklikuma säästva turismi teenuste pakkumise arendamine projekti piirkondades (sh madalhooajal), teenuste kohalik ja rahvusvaheline ühisturundus ning koostöövõrgustike loomine ja arendamine kolmel tasandil.
3. Rahvusvahelises koostöös on üheks eesmärgiks tootearenduses/kvaliteedi aspektist keskenduda EUROPARC kriteeriumite (rahvusvahelised säästva turismi kvaliteedikriteeriumid) kasutusele võtule võimalikult paljudes projekti piirkondades kavandatava koostööprojekti lõpuks. Seega projekti väljundina peaks projektis osalevatel piirkondadel (seda sertifikaati antaksegi välja ainult piirkondadele tervikuna) olema võimalus saada EUROPARC-i sertifikaat/tunnistus. Projekti vahenditest ei kavandata märgise osalustasude jms tasumist, vaid osade kaasnevate arendustegevuste rahastamist.
4. Rahvusparkide siseses koostöös on eesmärgiks keskenduda rahvusparkides tegutsevate osapoolte koostöövõrgustiku loomisele ja tõhustamisele nii, et piirkondades oleks looduskeskkond kaitstud, kuid samas külastajatele/turistidele säästvalt esitletud ning kohalikud mikro- ja väikeettevõtjad ning aktiivsed kogukonnad arendaksid oma säästva turismi teenuseid koostöös ja üksteist täiendades. Samuti on eesmärgiks projektis samast riigist piirkondade (Eestis 3) vahelise koostöö edasi arendamine säästva turismi valdkonnas. Eestis on need piirkonnad: Lahemaa, Soomaa ja Matsalu rahvusparkidega Leader piirkonnad.
5. Säästva turismi rahvusvahelise koostööprojekti vajadus ja vajalikud arendustegevused Osalevate Eesti rahvusparkide valitsejate seisukohalt on olulised:
– stabiilse säästva turismi ettevõtjate hulga olemasolu rahvuspargis, kes soovivad ja on võimelised loodust kaitstes seda eksponeerima. Küsimus ja väljakutse projektile – sellised ettevõtjad koondada, nende motiveerimine, täiendkoolitamine, kaaluda ühist kaubamärki piirkondades, kus seda veel pole.
– kogukonnale on oluline, et elukoha kodurahu rahvuspargis säiliks, samas et elanikud saaks rahvuspargis elades tegutseda ja võimalusi ettevõtlusväljundiks.
– vajalik, et riiklikud turismiagentuurid võtaks kohalikke säästva turismiga tegelejaid tõsiselt, kaasaks neid oma pakettidesse-programmidesse, turundusse jne. Praeguseni on sageli väikeste ettevõtjate arvestamine partnerluses riigiga ebapiisav.
6. Rahvusvahelise Leader koostööprojekti sihtgrupid:
– mikro- ja väikeettevõtted mistahes säästva turismiga liituvas valdkonnas, kes tegutsevad seotult/koostöös oma piirkonna rahvuspargiga (majutus, toitlustus, elamusteenused, aktiivse puhkuse teenused, muuseumid, käsitöökojad jne)
– muud loomeettevõtjad (muusika, kunst jne. )
– loodusgiidid (retkejuhid, teejuhid programmidele loodusesse jt)
Koostööprojekt toetab ka põlvkondade vahetust säästva turismi maaettevõtetes, julgustades noori maale jääma, olema valmis looma/või vanematelt üle võtma pereettevõtet.

Elluviidud tegevused

01.07.2021 Õppereis Madeirale 26.07-02.08.2021
04.11.2020 Arendusseminar/õppereis “Lugude jutustamine” 19.-20.11.2020
25.08.2020 Õppereis Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonda 07.-08.09.2020
30.09.2019 Study trip to Madeira 28.09-05.10.2019
27.06.2019 Õppereis Soomaa ja Lahemaa rahvusparkidesse 14.-17.08.2019
07.03.2019 Õppereis Snežik’ ja Nanos’ piirkonda 13.-17.05.2019
26.02.2019 Õppereis Cávado piirkonda 8.-12.04.2019
15.11.2018 Arendusseminar “Kaasaegsed turundusvahendid” 26.11.2018 Dirhamis
16.08.2018 Säästva turismi õppereis Matsalu piirkonda 21.-22.08.2018
14.08.2018 Säästva turismi suveülikool Lätis 14.-16.09.2018
15.05.2018 Säästva turismi õppereis Soomaa piirkonda 23.-24.05.2018
23.03.2018 Säästva turismi õppereis Sloveeniasse 7.-11.05.2018
16.02.2018 Madalhooaja turismiteenuste arendamise seminar 21.03.2018 Valgejõel
30.10.2017 Säästva turismi arendamise õppereis Lätti 1.-3.11.2017
01.09.2017 Kaitsealade säästva turismi avaüritus Roostal

Projektiga seotud esitlused, õppematerjalid

20.02.2019     Projektitegevuste vaheraport Interim report 01.09.2017-31.12.2018
26.11.2018     Arendusseminar “Kaasaegsed turundusvahendid”, programm. Ettekanded.
18.01.2018     Projektitegevuste vaheraport Interim report 01.09-31.12.2017
1.-3.11. 2017  Läti õppereisi osalejate tagasiside ja soovitused külastatud objektidele külastuselamuse täiendamiseks TPoints_target_group_and_suggestions