Projekt: Kohalik toit kättesaadavaks

Elluviimise periood: 2018-2019
Projekti  maksumus: 20 800 eurot, omaosalus 10%
Sihtgrupp: Lääne maakonna toidutootjad ja -töötlejad
Projekti rahastatakse Kodukant Läänemaa MTÜ LEADER projektitoetusega

Projekti tegevused:
1. Läänemaa kohalikku toitu tutvustava veebilahenduse loomine, arendamine ja teavitus
2. Kohaliku toidu õpitoad
3. Kohaliku toidu võrgustikud ja koolitused
4. Kohaliku toidu õppereis projekti piirkonda eesmärgiga arendada piirkondlikku koostööd
5. Kohaliku toidu õppereis toidusihtkohtadesse Eestis
6. Kohaliku toidu õppereis sihtkohtadesse välismaal
7. Läänemaa toidufestival 2018 ettevalmistamine ja läbiviimine
8. Kohaliku toidu tutvustamine messidel ja muudel sarnastel üritustel

Partnerid: MTÜ Kodukant Läänemaa, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Hiiumaa Koostöökogu

Projekt: “Kohalik toit kättesaadavaks”

Elluviimise periood: 2016 – 2017
Projekti maksumus: 9 900 eurot, omaosalus 10%
Sihtgrupp: Lääne maakonna toidutootjad ja -töötlejad
Projekti rahastatakse Kodukant Läänemaa MTÜ LEADER projektitoetusega

Üldine eesmärk:
1. Kolmepoolselt tegevusgruppide piirkonnas toiduturu majandusliku jätkusuutlikkuse ja toiduturu väiketootmise ja töötlemise laiendamine ja kvaliteedi arendamine.
2. koostöövõrgustike arendamine (koostegev Läänemaa)
3. Inimkapitali arendamine (jätkusuutlik Läänemaa)
4. Uudsete lahenduste rakendamine (omanäoline Läänemaa)
5. Piirkonnas on arenenud kohalikul eripäral ja kultuuripärandil põhinev ettevõtlus

Otsesed eesmärgid ja tulemused:
1. Õppereisi läbiviimine toidutootjate ja tarbijate koostöövõrgustiku koostöö arendamine ja kogemuste jagamine partneritega Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonnas koos partnerlusorganisatsioonidega Hiidlaste Koostöökogu ja Pärnu Lahe Partnerluskogu.
2.  Toidutootjate- ja-töötlejate praktiseerimine väiketootjate- ja töötlejate juures nii kodu- kui koostööpartnerite piirkonnas inimkapitali arendamiseks.
3. Viiakse läbi Läänemaa Talutoidu festival, meisterkoka õpitoad (2) uudse lahendusena Läänemaa toiduvõrgustiku propageerimiseks, tugevdamiseks, turunduseks ning ettevõtete kasumlikkuse parandamiseks
4. Projekti tulemusena valmib vähemalt 3 uut või uue kvaliteediga toidutoodet.

Partnerid: MTÜ Kodukant Läänemaa, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Hiiumaa Koostöökogu

Projekti detailsem info kättesaadav siit: Koostööprojekt Kohalik Toit kättesaadavaks 2016

Projekti uudised

27.09.2018 Toimus õppereis Itaaliasse
19.02.2018 Kohaliku toidu seminar Altmõisas 1.03.2018
18.09.2017 Toimus Läänemaa kohaliku toidu turg
13.07.2017 Läänemaa toidutootjad Valge Daami laadal 11.-12.august 2017
13.06.2017 Läänemaa toidutootjad Hiiumaal laadal 22.06.2017
18.01.2017 Kohaliku toidu ümarlaud Altmõisas 14.02.2017
01.11.2016 Kohaliku toidu õppereis Pärnumaale